İŞİTME ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

İşitme Engelliler Destek Eğitim Programı

Dil, deneyimleri belirtmek, iletişimi kolaylaştırmak için herhangi bir toplumda karşılıklı olarak kabul edilmiş sistematik kuraldır.

Dil edinimini etkileyen en önemli üç faktör; erken dil yaşantısı, anne-çocuk etkileşimi ve çocuğa yöneltilen dili çocuğun anlamasıdır. İşitme engelli çocukların anadillerini edinmeleri de bu faktörlere bağlıdır. Tıpkı normal işiten bebek gibi, işitme kayıplı çocuklar da çevresindekilerle anlamlı iletişim kurma ve cümleciklerine giderek artan duyarlık göstermektedirler. Ancak onlara sağlanan dil/iletişim ortamlarının olumsuz nitelikleri, onların “farklı”, “bozuk” dil gelişimlerine sebep olabilmektedir. Erken teşhis ve dolayısıyla erken dil yaşantısı, işitme kayıplı çocuklarımızın dil edinimlerinde karşılaşabilecekleri sorunların üstesinden gelebilmelerini sağlar.

Öğrencilerimizin takvim yaşlarına ve gereksinimlerine göre özel eğitim ilkelerine dayalı ve bilimsel temelli çalışmalarımız uzman kadromuz tarafından yürütülmektedir.

Bu sayfayı arkadaşlarınızla paylaşın