DİL ve KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Dil ve konuşma bozuklukları; kekemelik, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, sesletim (artikülasyon) bozuklukları gibi konuşma bozukluklarını ve dilin seslerini, anlamını, gramerini, kullanımını içeren dil bozukluklarını kapsar. Bu bozukluklar bazen sebepsiz ortaya çıkarken, bazen de bazı engeller sonucu ortaya çıkar. Dil ve konuşma bozuklukları sadece çocuklarda değil, yetişkinlerde de görülebilir.

Dil ve konuşma terapisi, sözel iletişimde aksamaya sebep olan dil ve konuşma bozukluklarının değerlendirilmesiyle başlar. Değerlendirme sonrasında uzman terapistimiz bireye en uygun yöntemi belirler ve terapi sürecini başlatır.

Dil ve konuşma gelişimi zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişim ile beraber ilerlemektedir. Bu alanlardan herhangi birinde yaşanan bir sorun, dil ve konuşmayı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Dil ve konuşma güçlüklerini ortaya çıkaran nedenler arasında, zihinsel yetersizlik, işitme kaybı, gelişimsel gecikmeler, bazı cerrahi girişimler sonrası sorunlar, beyin hasarları, yarık damak/dudak gibi yapısal bozukluklar, serebral palsi gibi kasları etkileyen hastalıklar, sesin yanlış kullanımı vb. pek çok neden sayılabilir. Dil ve konuşma güçlüklerinin sınıflandırılmasında farklı yaklaşımlar bulunmaktadır.

Bu doğrultuda Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı beş ayrı modülden oluşan bir sistem halinde düzenlenmiştir. Bu modüller, Sesletim ve Ses Bilgisi, Akıcı Konuşma, Ses Bozukluklarının Sağaltımı, Gelişimsel Dil, Edinilmiş Dil Bozukluklarının Sağaltımı başlıkları altında hazırlanmıştır.

Dil başlıca ALICI DİL ve İFADE EDİCİ DİL olarak iki ana başlıktan oluşmaktadır. Bebekler doğduğunda dil yönünden sadece alıcıdır. Duyduğu sesleri ve konuşanın yüz ifadelerini taklit ederek dilleri gelişir. Zamanla kendilerini ifade etmeye, cümle kurmaya başlarlar. Özellikle yaşamın ilk 4 yılında çocuğa söylenen ninniler, onu güldürerek oynanan sesli oyunlar, hayvan taklitleri, sembolik oyunlar, evcilik oyunları, anlatılan fıkralar, telefon görüşmeleri çocuğun düzgün cümleler kurmasına, sesleri ve tonlamaları doğru kullanma becerisi kazanmalarına yardım eder. Oyun yoluyla kelime hazinesi genişler, anlatılanı daha iyi ve çabuk anlar, kendini daha iyi ifade eder. Oyunda karşılıklı iletişim kurulduğu için hem alıcı hem de ifade edici dil gelişir. Çocuk yeni kelimeler öğrenir ve sosyalleşir. Komut almayı, soru sormayı ve cevap vermeyi öğrenir. Duygularını düşüncelerini ifade etmeyi, kazanmak için çabalamayı öğrenir. Dildeki zamanları kullanmayı, sorunları çözmeyi öğrenir.

Bu sayfayı arkadaşlarınızla paylaşın