BEDENSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı

Fizyoterapi gereksinimi olan çocuklara, normal motor gelişim evreleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, bireye özel olarak hazırlanan fizyoterapi programı "fizyoterapist" tarafından uygulanır. Bu programın esas amacı, çocuğa günlük yaşamında mümkün olduğu kadar bağımsızlık kazandırmak ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Uygulanan fizik tedavi programları, aileye verilen ev egzersizleri ile ailenin de katılımı sağlanarak programın etkinliği artırılır.

Programın Amaçları:

 •  Kas Kuvvetinin Artırılması
 • Normal Eklem Hareketinin Sağlanması
 • Kas Kısalıklarının Giderilmesi
 • Kas Koordinasyonunun Sağlanması
 • Vücut Dengesinin Geliştirilmesi
 • Normal Motor Gelişim Evrelerinin Takip Edilmesi ve Desteklenmesi
 • Mevcut Fiziksel Yeteneklerin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi
 • Günlük Yaşam Aktivitelerinde Kişinin Bağımsızlık Düzeyinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi
 • Koruyucu Fizyoterapi (Ortaya Çıkabilecek Problemlerin Önceden Belirlenmesi ve Önleminin Alınması)
 • Fiziksel Yetersizliklere Yönelik Uygun Ortez ve Yardımcı Cihazların Belirlenmesi ve Eğitiminin Verilmesi
 • Günlük Yaşam Aktivitelerindeki Zorlukların Giderilmesinde Yardımcı Cihaz ve Alet Seçimi ve Bunların Eğitiminin Verilmesi
 • Aile Eğitimi
 • Bireyin Yaşam Standartlarının Artırılması

Bu sayfayı arkadaşlarınızla paylaşın